Representanter fra næringsliv og næringsforeninger i Nordre Ringsaker ønskes velkommen til et felles medvirkningsmøte. 

Tidspunkt: Torsdag 8. april 2021, kl. 11.00-12.30

Dette møtet krever forhåndspåmelding. Send epost til silje.hammershaug@wsp.com. Du vil da få invitasjon til et teamsmøte med lenke til møtet.  

Invitasjon til brukermedvirkning næring

Representanter fra frivillige lag og foreninger i Nordre Ringsaker ønskes velkommen til et felles medvirkningsmøte. 

Tidspunkt: Torsdag 8. april 2021, kl. 18.00-20.00

Dette møtet krever ingen forhåndspåmelding. Du kommer inn på møtet ved å klikke på lenken i invitasjonen nedenfor.

Invitasjon til brukermedvirkning lag og foreninger.