Informasjonsflyt mellom kommunen og lag og foreninger er viktig. At denne kontakten fungerer har betydning for å kunne utvikle samarbeidet mellom sektorene og for å sikre at alle får relevant informasjon og mulighet til å delta på aktiviteter som angår frivilligheten. 

Flere ledere og styrer bruker private e-postadresser. Utskiftninger av verv gjør det vanskelig å holde oversikt over endringer i kontaktinformasjon. Ringsaker kommune oppfordrer alle lag og foreninger til å opprette e-poster knyttet til funksjoner. Et eksempel: lederaasheimskytterlag@gmail.com. Denne epostadressen kan brukes av leder for foreningen uavhengig av hvem som er leder. E-postadresser knytet opp til g-mail, hotmail og outlook er gratis å opprette. Når en slik e-post er opprettet, meld tilbake i skjemaet under.

Her melder du inn e-postadresse til leder og/eller styre: