Med denne uka ønsker vi å sette fokus på ombruk og sirkulærøkonomi i regionen. Miljøuka skal tilby et tettpakket program hvor befolkningen kan la seg inspirere og lære, og hvor lokale aktører, lag/foreninger og bedrifter kan få vist frem gode tiltak og ideer de har innenfor feltet.

Hovedtemaene for Miljøuka 2020 er:

  • Bærekraftig matproduksjon- og forbruk

  • Ombruk, reparasjon og redesign av produkter

Det jobbes nå med å fylle programmet med gode aktiviteter og arrangementer. Vi vil ha med så mange som mulig og med det løfte frem lokale aktører som satser innen feltet.

Vil du/dere bidra med en programpost?

Send en e-post til Ole Roger Strandbakke: ors@ringsaker.kommune.no.