Harald Moberg er født i Moelv i 1943 som tredjegenerasjons Modøl og nå er også bosatt i Moelv. Moberg er pensjonert amanuensis, med fagene kunsthistorie, middelalderarkeologi og etnologi. Han har arbeidet hos Byantikvaren i Oslo, vært museumslektor ved Oslo bymuseum, konservator for Akershus slott og festning og avdelingssjef ved Forsvarsmuseet. Han har også vært billedredaktør for Oslo Bys historie og skrevet artikler for Oslo Byleksikon. I tillegg har han vært medarbeider for boka om Ringsaker kirke og skrevet artikler i årboka for Ringsaker historielag. Moberg har også vært formann i Venner av Mo og i Ringsaker kirkes venner.

Moberg kommer til biblioteket i Moelv for å presenterer sin nye bok «Moelv - fra landbruksområde til stasjonsby» som er utgitt i samarbeid med Ringsaker historielag. Ved presentasjonen kommer han til å fortelle om arbeidet med boka, bygningsoppmåling og kilder 1970-2021. Moberg forteller også om veksten av Moelv fra 12 gardsbruk og 66 husmannsplasser, bygging av industri, jernbanen og veksten fram til 1940.

Boksalg.

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker historielag.

Sted: Ringsaker bibliotek, Moelv
Tid: Tirsdag 10.oktober klokka 11:30