Se sakslista for møtet i kommunestyret 07.02.2024

Møtet strømmes direkte via kommune-TV. 

Kommunestyremøtet starter med folkets spørretime. Spørsmål som ønskes besvart skal være sendt skriftlig til ordfører senest fem dager før møtet. 

Les mer om folkets spørretime på siden «Slik kan du påvirke».