Ludvig-prisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket. Prisen kan gis til frivillige lag eller organisasjoner som har trafikksikkerhet i sine statutter eller legger vekt på å formidle gode holdninger og sikker adferd gjennom sine samlinger og aktiviteter.

Prisen gis for planlagt, iverksatt eller gjennomført trafikksikkerhetsarbeid. Den gis kun for frivillig, ulønnet innsats og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet. 

Frist 22. november

Ludvigprisen består av et diplom og 10.000 kroner. Frist for å komme med forslag til kandidater er fredag 22.november 2019. Forslag sendes til Marit Nyhuus i Statens vegvesen på e-post marit.nyhuus@vegvesen.no