– En sommerjobb er ofte det første møtet med kommunen som arbeidsgiver. Mange som begynner i sommerjobb hos oss, kan få videre jobbtilbud i kommunen. Vi ønsker å synliggjøre Ringsaker kommune som en attraktiv arbeidsgiver, legger HR-rådgiveren til. 
 
Nå oppfordrer hun aktuelle kandidater til å skrive jobbsøknader i juleferien.
 
– Hos oss kan du blant annet jobbe på kommunalmedisinsk senter, i bofellesskap, på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester eller med psykisk helse. Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere/helsefagarbeidere og assistenter, samt studenter innen helsefag, sier hun.

– Jeg ble en del av teamet

Emma Stensbak Sanaker (22) er sykepleierstudent og har jobbet to somre på demensenheten ved Brumunddal sykehjem. Nå oppfordrer hun andre studenter til å søke.
 
– Jeg har trivdes utrolig godt i demensenheten. I jobben møtte jeg et godt og inkluderende arbeidsmiljø og en gruppe ansatte som var gode til å samarbeide og hjelpe hverandre. Jeg føler at jeg ble en del av teamet, sier Sanaker.

– Som sykepleierstudent fikk jeg være med på faglige diskusjoner som omhandlet pasientene. Det at jeg kunne være med å tenke høyt, gjorde jobben til en viktig arena for læring. Samtidig var det rom for å kunne jobbe selvstendig. Jeg fikk også anledning til å dele ut medisiner, fordi jeg hadde bestått emnet i medikamentberegning ved sykepleierstudiet, legger hun til.

Flytter kanskje hjem

Til sommeren er Emma ferdig utdannet sykepleier ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). For tiden jobber hun med en bacheloroppgave om smertebehandling og demenssykdom.

– Som dere skjønner, har jeg blitt påvirket av sommerjobben jeg har hatt i demensenheten I Ringsaker. Jeg synes eldre er en veldig spennende pasientgruppe. Det kan godt tenkes at jeg flytter hjem igjen til Ringsaker og søker meg en jobb innen demensomsorgen etterhvert, sier hun. 
 
Les mer om stillingene og søk her!

Søknadsfristen er 2. februar 2020.