Nes sykehjem er er inndelt i to avdelinger og har 34 plasser, og har også dagaktivitetstilbud.