– Det er skrevet mange bøker om landskapet og kulturen rundt Mjøsa, men det har ikke tidligere blitt utgitt en bok som beskriver kulturlandskapet og geologien i dette området, sier Else Gunhild Ormaasen, leder av styringsgruppa. 

Ei geologisk perle

Geologien i Mjøsområdet har i flere hundre år tiltrukket seg geologer og andre interesserte, som har reist rundt i Mjøstraktene og studert og beundret de geologiske «godbitene» som finnes her. 

– Jeg ønsker at denne boka kan bidra til at fortellingene og kunnskapen om Mjøsområdets geologi blir bedre kjent blant folk flest. Her beskriver vi de geologiske prosessene som har formet landskapet, og hvordan dette har lagt grunnlaget for næring, kulturlandskap og naturen rundt Mjøsa, sier prosjektleder Ole Nashoug, som også er leder av Hedmark geologiforening.

Bredt engasjement

Bokutgivelsen er et samarbeidsprosjekt mellom fagfolk fra Universitetet i Oslo, Norges geologiske undersøkelse, Oljedirektoratet og flere geologiforeninger. Prosjektet er finansiert gjennom sponsorbidrag fra stat, fylkeskommune, kommuner, allmenninger, oljeselskap, bedrifter og foreninger. 

– Geologien i Mjøsområdet er godt egnet til feltstudier for petroleumsgeologier, som naturpark for turisme og opplevelse eller som undervisning for elever og studenter. Vi håper at «Mjøsområdets geologi» bidrar til at opplevelsen av Mjøsområdet blir mer komplett, sier Nashoug. 

Boka kan kjøpes for kr. 350,- hos bokhandlere rundt Mjøsa i tillegg til direkte henvendelse til Ole Nashoug: onashoug@bbnett.no tlf.:977 21 571.