Lokale virksomheter

Midlene som nå er gitt en ekstra bevilling fra Kommunal- og modernisering departementet (KMD) skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. I særlig grad gjelder særlig støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 1. mars – 30. juni 2021.  Virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører prioriteres ved tildeling av midler, som også er i tråd med føringene fra KMD.

Kommunene på Hedmarken samordner seg

Hamarregionen er en felles bo- og arbeidsregion og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange ønsker at ordningen forvaltes slik at næringslivet i regionen behandles likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger.

Ordningen med Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune eller fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Viderefører søknadsprosessen fra i vår

På lik linje med de midlene som ble tildelt tidligere i vår, søkes det også nå via www.regionalforvaltning.no.  Det søkes gjennom www.regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med næringssjef Tor Rullestad, tor.rullestad@ringsaker.kommune.no, eller næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, heidi.karlsen@ringsaker.kommmune.no om du har spørsmål. Søknadsfrist er 25. august 2021.