Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider. Dere kan også sende uttalelse som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. 

Uttalelser må sendes NVE innen 5. januar 2020. 

Hele brevet fra NVE kan du lese her. NB! Dokumentet har to sider.