Kommunens utgående høringsbrev med beskrivelse og vurdering av endringen kan ses her:
Vedlegg til brevet kan ses her:
Eventuelle merknader til reguleringsforslaget ønskes innen fredag 31. januar 2020. Merknader sendes til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal eller på e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no.
 
Eventuelle spørsmål til endringsforslaget kan stilles:
Trysilhus v/Tore Runeberg, tlf. 995 12 505, e-post tore.runeberg@trysilhus.no
Ringsaker Kommune v/Tina Østby, tlf. 62 33 51 54, e-post tmo@ringsaker.kommune.no