– Av hensyn til kulturlivet har vi valgt å flytte vaksineringen hit. Da frigjør vi Teatersalen for annen bruk, sier kommunalsjef Sverre Rudjord. Lokalene har stått tomme siden AO-tjenesten flyttet ut.

1., 2. og oppfriskningsdose

– Alle innbyggere over 45 år, personer over 18 år med underliggende sjukdom som gir økt risiko for alvorlig sjukdom ved koronasmitte, ansatte i helsevesenet og ansatte over 18 år i skole og barnehage er prioritert nå for oppfriskningsdose, sier Rudjord. 

I tillegg kan man møte til drop-in dersom man fortsatt mangler første eller andre dose av koronavaksinen.   

God kapasitet

Siden oppstarten av vaksineringsarbeidet har Ringsaker kommune hatt et nært og godt samarbeid med legesentrene. 

– Brumunddal Legesenter og Herredshuset Legesenter har gjort en viktig jobb med vaksineringen så langt, og det setter vi stor pris på. Vi er glade for at de er med i det videre arbeidet, sier Rudjord.

Det nye vaksinasjonssenteret har kapasitet på inntil 4500 personer i uka, og innen 15. januar skal alle over 45 år og innbyggere over 18 år med underliggende sykdom ha fått det tredje stikket i armen. Forutsetningen er at det har gått minst 4,5 måneder, altså 20 uker, siden andre dose. 

Roser frivilligheten

Det er også i denne runden flere frivillige lag og organisasjoner som spiller en avgjørende rolle i gjennomføringen av massevaksineringen. 

– Gjennom hele pandemien har vi vært avhengig av og veldig godt fornøyd med samarbeidet med frivilligheten, og det skal vi ha nå også. Her er det med folk fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Sanitetskvinners Forening og Lions. Det er også flere pensjonerte sjukepleiere som stiller opp og gjør en viktig jobb, sier ordfører Anita Ihle Steen.

Ta vaksinen!

Ordføreren er også tydelig på at hver enkelt må kjenne sin besøkelsestid og ta vaksinen.

– Med mindre man har tungtveiende grunner for at man ikke kan, så bør man la seg vaksinere. Nå framover blir all vaksinering gjennomført som drop-in, og man er hjertelig velkommen enten det er for å få satt 1., 2. eller oppfriskningsdosen av koronavaksinen, understreker hun.