Gateterminalen har i løpet av de siste par årene blitt oppgradert som et felles prosjekt mellom Ringsaker kommune og Statens vegvesen. Knutepunktet for buss er samfinansiert av Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen, mens Ringsaker kommune har utført større vann- og avløpsarbeider i området.

Parkeringsforbud i holdeplasser

Gateterminalen blir i hovedsak ferdigstilt til mandag 9. juli, men det vil fortsatt pågå noe etterarbeid med montering i leskur og infopunkt. Det etableres midlertidig ruteinfo inntil alt er på plass. 
Holdeplasser i Nygata ved AO bygget og Føniks, inngår også i linjenettet for buss i Brumunddal. I dag fungerer disse holdeplassene i praksis som parkeringsplasser. 

– Fra mandag oppfordrer vi til at alle overholder parkeringsforbudet som gjelder ved slike holdeplasser, sier Tor Strandvik i Politiet.

Se nettsidene til Hedmark Trafikk for informasjon om rutetilbud og organisering av linjenettet i gateterminalen.