– Av hensyn til personvernet og de pårørende ønsker vi ikke å gå i ytterligere detalj rundt dødsfallet, sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle. 

Ordfører Anita Ihle Steen uttrykker medfølelse med de etterlatte.

– Mine tanker går nå til de som har mistet en av sine nærmeste, sier ordføreren.