Ringsaker kommune vil fortsette å tilby alle kommunens frivillige lag og foreninger Tilskuddsportalen i to nye år. 

I den forbindelse arrangeres det et digitalt kveldskurs mandag 30 .januar kl. 18.00-19.30.

Tema for kurset: 

  • Praktiksk bruk av Tilskuddsportalen som et effektivt støtteverktøy
  • Bygge opp motivasjon til å søke tilskudd
  • Metode for å jobbe strategisk og langsiktig
  • Tips for å utforme gode søknader 

Dette er Tilskuddsportalen

Tillskudsportalen er et verktøy for dere som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til aktuelle prosjekter. Her finner dere en oversikt over alle tilskuddsordningene som tilbys norske organisasjoner, og dere kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Informasjon om tilskuddene oppdateres automatisk. Portalen har søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av og varsling om favoritt-tilskudd. Portalen gir også muligheter for å dele og diskutere ideer med andre.

Tilskuddsportalen er tilgjengelig for alle kommunens frivillige lag og foreninger. Dette gjelder også foreninger uten organisasjonsnummer, så framt de kan vise til seriøs aktivitet. 

Innlogging og support

Registrering og innlogging gjør du her: https://tilskuddsportalen.no. Hver lisens (hver forening) kan ha inntil tre personer tilknyttet bruk.

Her finner dere brukermanual. 

Tilskuddsportalen står til tjeneste ved eventuelle problemer. Kontakt support@tilskuddsportalen.no eller telefon 62 52 13 00 mandag- fredag kl. 08.00-16.00. E-post er å foretrekke. For andre spørsmål, kontakt kulturkonsulent Sindre Tollan: sindre.tollan@ringsaker.kommune.no

Påmelding digitalt kurs 30. januar: