Fra og med første skoledag vil bussene som frakter elever til og fra Brumunddal ungdomsskole og Ringsaker videregående skole ha oppstillingsplass i Sjurstuvegen, og ikke i Skolevegen slik det har vært til nå. Både avstigning om morgenen og ombordstigning etter skoletid vil skje i Sjurstuvegen, og elevene vil derfra komme seg til og fra skolen til fots. 

Skolevegen blir stengt

For å begrense trafikken langs Skolevegen der alle elevene skal gå, vil vegen bli stengt like ovenfor Brumunddal ungdomsskole. Foreldre som kjører ungdommene sine til skolen vil kunne avlevere dem der bussene tidligere hadde oppstillingsplass. Kjøremønsteret for levering blir da inn Bausbakkvegen fra Berger Langmoens veg og ut til Berger Langmoens veg igjen via eksisterende bussholdeplass. Kjøring til eiendommene i Skolevegen er tillatt, og må skje med inn- og utkjøring fra Fagerlundvegen.   

Sjurstuvegen blir enveiskjørt

Enveiskjøringen i Sjurstuvegen blir gjeninnført, slik at man kjører inn fra Skolevegen og ut i Berger Langmoens veg. Utover høsten vil vegen bli rustet opp slik at forholdene legges bedre til rette for trafikkavviklingen der. 

Her stenges Skolevegen

Slik blir Sjurstuvegen