Framdriftsplan for prosjektet

Prosjektets omfang og framdrift medfører at en har valgt å dele opp prosjektet i flere hovedaktiviteter med planlagt fremdrift: 

Omlegging av infrastruktur

Vår 2022

Etablering av midlertidig barnehage 

Vår 2022

 

Ny Parkveg og parkeringer

Vinter / vår 2022

Ferdigstilles og åpnes for allmenn ferdsel våren 2024

 

Nytt sykehjem grunnarbeider og bygging

Byggetid vår 2022 til vår 2024

Oppstart i nytt sykehjem høsten 2024

 

 

Situasjonsplan for anleggsområdet 7.juni 2022 til tentativt våren 2024

Karstisse over området

Situasjonsplan brannstasjon

Situasjonsplan for anleggsområdet 7.juni 2022 til tentativt våren 2024

 1. Parkering ved sykehjem i Jensstuvegen, for kommunens ansatte på Herredshuset.
   
 2. Parkering ansatte og besøkende Moelv bo.
   
 3. Parkeringsplass for brannvesenets biler og utrykning.
   
 4. Parkering brukerbiler tilrettelagte tjenester.
 • Det må i anleggsperioden påregnes arbeider på hverdager i tidsrommet 07.00-19.00.
 • Det vil også kunne forekomme aktivitet utenom disse tidene, da ihht. retningslinjene gitt i T-1442.
 • Det vil innenfor anleggsområdet foregå sprengningsarbeider fra 07.06.22 til 09.09.22.
 • Spreningsarbeidene vil skje på dagtid mandag til torsdag mellom 0700 og 1900, og fredag: 0700- 1300.

Innspill eller spørsmål?

Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du sende en e-post til postmottak.bygg-eiendom@ringsaker.kommune.no