Med både fortau og toveis sykkelfelt med fysisk sperre til veibanen, legger den nye vegen som fører fra E6 og strandområdet oppover mot Brumunddal sentrum til rette for en trygg ferdsel for både gående, syklende og bilister.

– Dette er en ny og stor omdreining i byutviklingen. Dette gir ikke bare økt attraktivitet i seg selv, det gir også økt lokalt fokus, nytt momentum og nye etableringsmuligheter, sa ordfører Anita Ihle Steen i sin åpningstale.

Mange hensyn

Ordføreren understreket i sin tale det gode samarbeidet som har vært mellom Nye Veier, Veidekke, fylkeskommunen og kommunen. 

– Vi har hatt noen diskusjoner, men så har også det endelige resultatet blitt desto bedre på grunn av de rundene vi har tatt, sa hun, og benyttet anledningen til å takke ansatte i egne rekker som stått for planlegging og gjennomføring i samarbeid med entreprenørene.

Hun rettet også en takk til tålmodige naboer, som tidvis har opplevd mye støy i forbindelse med utbyggingen av veien. 

– Og tenk - på dørstokken til Brumunddal nå møter du på den ene siden Geitmyra på Granerud gård, med mat- og landbrukshistorie. På den andre siden møter du Tine og Moelven, som representerer industrihistorien. Vi har så mye å være stolte av, og nå viser vi det enda bedre fram, påpekte hun.

Vegen til vekst

Utbyggingssjef Jarle Tangen har vært sentral i gjennomføringen av E6-prosjektet gjennom Ringsaker, der prosjektet med den nye hovedinnfarten til Brumunddal, Strandsagvegen, inngikk som en del av arbeidet. 

– Denne vegen har vært krevende å bygge, men slik den står nå vil den bidra til å fordele trafikken inn og ut av Brumunddal på en effektiv måte. Med denne vegen ligger forholdene til rette for videre vekst og utvikling i Brumunddal, sa han. 

Når vegen åpner for ferdsel førstkommende fredag kl. 13, trekker Nye Veier seg ut av Brumunddalsområdet etter sammenhengende innsats gjennom flere år.