Hvis jeg takker nei til vaksine i første omgang, og deretter ombestemmer meg, får jeg ny mulighet da?

Svar: Ja.

Hva skjer hvis jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Svar: Hvis du har korona, nylig har hatt korona, er i karantene eller har luftveissymptomer eller ikke føler deg frisk så blir vaksineringen utsatt. Du mister ikke muligheten til å vaksinere deg om det må utsettes. 

Skal de som har hatt korona vaksineres?

Svar: Det er usikkert hvor lenge man er beskyttet mot koronavirus etter gjennomgått sykdom med covid-19. Derfor teller gjennomgått covid-19 som én dose, så sant det er 3 uker mellom vaksine og sykdom. Videre anbefales det en oppfriskningsdose etter 20 uker.

Skal barn og unge vaksineres?

Svar: Helsemyndighetene anbefaler vaksinering av barn ned til fylte 12 år. 

Kan gravide vaksineres?

Svar: Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig forløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det anbefales at alle gravide er fullvaksinert mot covid-19, slik at de blir godt beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp av covid-19. 

Det er vist i internasjonale studier at andelen som trengte pustehjelp blant de gravide som ble lagt inn på sykehus på grunn av covid-19 økte både med alfa- og deltavarianten, og dette er en viktig grunn til FHIs anbefaling om at gravide vaksinerer seg. 

I dag anbefales vaksinering for gravide i 2. og 3. trimester. Ved risikofaktorer hos mor eller høy smitterisiko kan man også vurdere vaksinering i 1. trimester. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. Det har ikke kommet signaler på at vaksinasjon av gravide med to doser mRNA-vaksine medfører risiko for mor, foster, eller svangerskapsforløp. 

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten får nå tilbud om oppfriskningsdose, først og fremst for å beskytte pasientene mot smitte. Gravid helsepersonell som er fullvaksinerte er selv godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og indikasjon for oppfriskningsdose er i hovedsak for å beskytte andre. Gravid helsepersonell som selv ønsker vaksinasjon med en oppfriskningsdose fordi de jobber med pasienter vil ha mulighet til å få dette på lik linje med ikke-gravid helsepersonell. Gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg.

Mer informasjon finner du på FHIs nettside

Får man korona av å ta en vaksine?

Svar: Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke korona av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke koronasykdom. 

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?

Svar: All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Hvilket tidsintervall er anbefalt mellom 1. og 2. dose av koronavaksinen?

Det anbefalte intervallet mellom 1. og 2. dose av koronavaksinen avhenger av alder og helsetilstand:

  • for friske personer over 18 år som fikk Pfizer som første dose, bør det gå mellom 3-12 uker før andre dose settes.
  • for friske personer over 18 år som fikk Moderna som første dose, bør det gå mellom 4- 12 uker før andre dose settes.
  • for gravide og personer med underliggende sykdom eller redusert immunforsvar, er det anbefalt kortere intervaller mellom 1. og 2. dose.

Se FHIs flytskjema for vaksineanbefalinger i ulike grupper

Hva er intervallet for oppfriskningsdoser?

Intervallet for oppfriskningsdoser skal være 4,5 måneder/20 uker. Dette intervallet gjelder for:

  • Alle over 18 år 

Intervall for personer med alvorlig svekket immunforsvar:

  • For de som har mottatt tre doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3. dose og oppfriskningsdosen reduseres til 3 måneder/13 uker. Oppfriskningsdosen vil for disse gruppene bli dose nr. 4.(52 uker/12 måneder x3=13 uker)

Må jeg bo i Ringsaker for å ta vaksine her?

Du er velkommen til å benytte deg av vaksineringstilbudet hos oss selv om du er folkeregistrert i en annen kommune enn Ringsaker.