Beliggenhet

Barnehagen ligger i utkanten av Brumunddal sentrum, på samme tomt som Ringsaker kulturskole. Vi ligger like i nærheten av Bausbakkelva, Ånnerudjordet med gode muligheter for aking og skigåing, Sveum idrettspark, Kjerringhaugen park med flotte turmuligheter og gapahuk. Videre er det gangavstand til Brumunddal sentrum med bibliotek, brannstasjon, lekeplass og kirka i umiddelbar nærhet.
Den barneskolen vi ligger nærmest, er Fagerlund skole, hvor også mange av våre barn sokner til. Vi har også barn fra mange andre skolekretser.

Vår hovedmålsetning

Bakkehaugen barnehage vil skape et stimulerende miljø, med vekt på trygghet, språklig og sosial kompetanse, der barna får gode lekeerfaringer og muligheter til å danne gode vennskap.

Avdelinger

Dette barnehageåret har vi to avdelinger for barn i alderen 0 – 3 år, en blandingsavdeling i alderen 1 – 4 år og tre avdelinger for barn i alderen 3 – 6 år. Alle avdelinger har et stort oppholdsrom, to små rom, bod, stellerom m/toaletter, toalett, fingarderobe og grovgarderobe. Småbarnsavdelingene har i tillegg oppvarmet vognrom og kjøkken. Storbarnsavdelingene har et felles kjøkken. Alle avdelingene har i tillegg mulighet til å benytte et stort fellesareal, et mediatek/bibliotek, et drama-/musikkrom og formingsrom.

Storbarnsavdelingene våre med barn i alderen 3-6 år :
Turkis avdeling
Grønn avdeling
Blå avdeling

Småbarnsavdelingene med barn i alderen 1-3 år:
Oransje avdeling
Rød avdeling


Mellomavdeling med barn i alderen 1-4 år:
Gul avdeling

Kontakt oss

Hovednummer 47627597 postmbakkbh@ringsaker.kommune.no 
Barnehageleder Line Nordvik 41203317 lno@ringsaker.kommune.no
Assisterende barnehageleder Siri B.Flobakk. 47607466 sbf@ringsaker.kommune.no
Blå avdeling 90476226  
Turkis 47604160  
Grønn 99101982  
Oransje 90220939  
Rød 47604966  
Gul 47617433  

 

Planleggingsdager 2020

De kommunale barnehagene avholder fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår.De kommunale barnehagene avholder fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt. Dagene blir brukt til planleggingsarbeid, evaluering, faglig refleksjon, kvalitetsutvikling, prosjektarbeid og kurs.

Planleggingsdager vår 2020

Fredag 31. januar

Onsdag 29.april

Torsdag 30. april

Informasjonshefte

Dette er et lite oppslagshefte med informasjon for nåværende og fremtidige brukere av Bakkehaugen barnehage.

infohefte 2017- 2018 Bakkehaugen barnehage.pdf

Åpningstider

Barnehagens åpningstider er fra kl. 6.45 - 16.45