Avdeling Krekling

«Se på meg, her er jeg!»

På Krekling er det mye latter og omsorg. Vi ønsker en trygg og forutsigbar barnehagehverdag for barna, og bruker mye tid på å skape gode relasjoner. Vi har fokus på å være aktive voksne som skal være tilstede på gulvet sammen med barna, gjerne i små grupper.

Vi ønsker at barna skal oppleve mestringsglede og utvikle selvstendighet ved å øve mye på å «klare sjøl», og jobber for at de voksne skal være gode veiledere og forbilder. Vi bruker mye tid på rutinesituasjoner som måltid, bleieskift, hviling og påkledning og har fokus på god kvalitet i disse situasjonene.

Fokus på språkstimulering er gjennomgående i hverdagen vår. Vi rimer, regler, synger, leser og samtaler mye på Krekling.

Vi syssler også litt med både engelsk og matte tilpasset vårt alderstrinn.

Avdeling Kanutten

«Ut på tur, aldri sur!»

På Kanutten ønsker vi å skape gode relasjoner og vennskap, gjennom lek og aktivitet, og ikke minst på turer i skog og nærmiljø.
Det beste vi vet er når vi kan pakke sekken og vende nesa mot gapahuken som vi har i skogen. Denne bruker vi gjerne flere ganger i uka, både sommer og vinter. Her har vi et unikt sted for både lek og læring. Vi har alltid med oss kamera, og tar mange bilder som dokumentasjon på innholdet i barnehagehverdagen vår.

Åpningstider

Fagernes barnehage er åpen i tidsrommet 07.00-16.30 mandag til fredag.

Vi holder feriestengt på sommeren i uke 28 og 29.

I tillegg er det stengt 24 desember, 31 desember og onsdag før påske.

Vi har også fem planleggingsdager hvert barnehageår. Da er barnehagen stengt. Hvilke dager som er planleggingsdager finner du i aktivitetsplanen.