Virksomhetsplan for Buttekvern og Fredheimvegen barnehager

 

Her finner du virksomhetsplanen for Buttekvern og Fredheimvegen barnehage. Heftet skal gi mest mulig aktuelle og relevante opplysninger som gjelder enheten. Dettte heftet må sees i sammenheng med den enkelte avdelings årsplan.