Pedagogisk innhold i våre barnehager

I artikkelen under ønsker vi å dele noen av de tankene vi har om hva som er en god barnehage for barn og foreldre, og hvordan vi voksne arbeider for at barna skal utvikle et positivt sjølbilde, oppleve mestring og et miljø preget av anerkjennelse.

Pedagogisk innhold

Kontaktpersoner i våre barnehager

Mette Linnerud Barnehageleder mette.linnerud@ringsaker.kommune.no 91395339
Henriette Fauskerud Heggelund Assisterende barnehageleder hfh@ringsaker.kommune.no 97653676
Janne Strupstad Merkantil janne.strupstad@ringsaker.kommune.no 90473437
Tone Andreassen Enger Pedaogisk leder, avdeling Humla tone.andreassen@ringsaker.kommune.no 90518028
Ida Elisabeth Varsi Pedagogisk leder, avdeling Marihøna idev@ringsaker.kommune.no 90518028
Morten Øverli Berglund Pedagogisk leder, avdeling Maurtua morten.overli.berglund@ringsaker.kommune.no 90518028
Anne Granheim Johnsrud Pedagogisk leder, avdeling Lamungen anne.g.johnsrud@ringsaker.kommune.no 90518028
Marianne Hedemann Pedagogisk leder, avdeling Kyllingen Marianne.Hedemann@ringsaker.kommune.no 90518028
Frode Jevne Arbeidsleder, Furnes barnehage Frode.Jevne@ringsaker.kommune.no 62358604
Unni Bakken

Pedagogisk leder

Furnes barnehage

unni.bakken@ringsaker.kommune.no 62358604
Agnethe Johansen-Røysheim Arbeidsleder, Kylstad barnehage agnete.johansen-roysheim@ringsaker.kommune.no 47972567
Lise F. Jenssen

Pedagogisk leder

Kylstad barnehage

lise.Flatøy@ringsaker.kommune.no 47972567