Pedagogisk innhold i våre barnehager

I artikkelen under ønsker vi å dele noen av de tankene vi har om hva som er en god barnehage for barn og foreldre, og hvordan vi voksne arbeider for at barna skal utvikle et positivt sjølbilde, oppleve mestring og et miljø preget av anerkjennelse.

Pedagogisk innhold

Kontaktpersoner i våre barnehager

Mette LinnerudBarnehageledermette.linnerud@ringsaker.kommune.no91395339
Henriette Fauskerud HeggelundAssisterende barnehagelederhfh@ringsaker.kommune.no97653676
Janne StrupstadMerkantiljanne.strupstad@ringsaker.kommune.no90473437
Tone Andreassen EngerPedaogisk leder, avdeling Humlatone.andreassen@ringsaker.kommune.no90518028
Ida Elisabeth VarsiPedagogisk leder, avdeling Marihønaidev@ringsaker.kommune.no90518028
Morten Øverli BerglundPedagogisk leder, avdeling Maurtuamorten.overli.berglund@ringsaker.kommune.no90518028
Anne Granheim JohnsrudPedagogisk leder, avdeling Lamungenanne.g.johnsrud@ringsaker.kommune.no90518028
Marianne HedemannPedagogisk leder, avdeling KyllingenMarianne.Hedemann@ringsaker.kommune.no90518028
Frode JevneArbeidsleder, Furnes barnehageFrode.Jevne@ringsaker.kommune.no62358604
Unni Bakken

Pedagogisk leder

Furnes barnehage

unni.bakken@ringsaker.kommune.no62358604
Agnethe Johansen-RøysheimArbeidsleder, Kylstad barnehageagnete.johansen-roysheim@ringsaker.kommune.no 
Lise F. Jenssen

Pedagogisk leder

Kylstad barnehage

lise.Flatøy@ringsaker.kommune.no47972567