Administrasjonen

Navn Silling Telefon Mail
Tone Kristiansen  Barnehageleder 91 24 10 39 tkr@ringsaker.kommune.no
Sissel K. Ihle Ass. barnehageleder   46 89 56 25 ski@ringsaker.kommune.no
Linda Sætre Arbeidsleder 46 86 40 62 sal@ringsaker.kommune.no
Cecilie S. Hulleberg    Merkantil 46 86 40 62 chu@ringsaker.kommune.no

 

Avdelingene

Avdeling Telefon Pedagogisk leder Mail
Nøtteliten 0-3 år 95 16 60 78 Julie Margrethe Lunde jul@ringsaker.kommune.no
Fargestiften 0-3 år 45 89 73 83 Siv Mona Borkhus smb@ringsaker.kommune.no
Furususen 0-3 år 91 12 25 42 Kathrine Kjendlie kad@ringsaker.kommune.no
Hompetitten 0-3 år 46 86 59 02 Sissel Kjærvik sikj@ringsaker.kommune.no
Blåbærtua 3-6 år 91 36 17 93 Therese Rosenberg thro@ringsaker.kommune.no
Steinrøysa 3-6 år 46 89 59 45 Linda Sætre sal@ringsaker.kommune.no
Mjølkeruta 3-6 år 91 34 47 89 Cicilie M. Solås cim@ringsaker.kommune.no
Geitekillingen 98 90 40 68 Lise Marie R. Strand lmrs@ringsaker.kommune.no
Harefrøken 48 15 38 36 Marianne Andersen maan@ringsaker.kommune.no

 

Informasjonshefte for Nes barnehage

I vårt informasjonshefte finner du litt om barnehagens innhold og satsningsområder, matordning, dagsrytme på avdeling, forsikring, foreldresamarbeide og mye mer.