Kontaktinformasjon

Trine Nymoen Barnehageleder Send e-post  414 58 017
Anett Skyberg Assisterende  barnehageleder Send e-post 

976 52 089

Mariann Byrløkken Arbeidsleder Send e-post 476 96 848 
       

 

Trivsel og glede, og lek og læring

Det viktigste er å få leke!

Vi har stort fokus på lek og lekens betydning for barna. Vi er opptatt av å være engasjerte og deltagende voksne i lek og aktiviteter. Gjennom lek og aktiv deltagelse fra oss voksne og bevisst oppdeling i smågrupper vil vi legge til rette for etablering av vennskap og trygghet.


Slik vi ser det er det avgjørende at de voksne evner å være tilstede for barna og er i stand til å dele barnas opplevelse. Når barn og voksne leker, undres, funderer og reflekterer sammen, skapes en trygghet for barna, og de kommer da tydelig fram med sine meninger og synspunkter.
For mer informasjon, se vår årsplan.

Åpningstider

Åsen barnehage har åpningstid mandag- fredag kl. 07. 00 - 16. 30. 

Planleggingsdagene våre i 2019/2020 er:

16. august, 22. november, 29. april, 30. april og 22. mai.