ORGANISERING AV SKOLEN

Klassetrinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Skolestart alle 08.15 08.15 08.15 08.15 08.15
Skoleslutt 1.-4.tr. 14.00 14.00 11.45 14.00 14.00
Skoleslutt 5.-7.tr. 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00

 

SATSNINGSOMRÅDER

Hovedmålsetting
Økt læringsutbytte gjennom vurdering for læring


Vurdering for læring
Underveisvurdering blant annet gjennom elev/utviklingssamtaler minst 4 ganger pr. år.
Fokus på egen vurdering og hverandre vurdering og læringspartner.
Muntlig (kan også være skriftlig) halvårsvurdering 2 ganger pr. år.
Klasseledelse
Elevstandard
Voksenstandard
Skolevandring
Reflekterende team


Foreldreskole
Sammen om et godt skolemiljø.
Vi satser på forebygging av mobbing og krenkende adferd gjennom oppfølging av foreldreavtalen om felles retningslinjer knyttet til et godt skolemiljø. FAU har utarbeidet "Foreldreavtalen" som foresatte undertegner ved skolestart. Lærerne undertegner en tilsvarende kontrakt.

HELSETJENESTEN

Helsesykepleier Bente Gaden har kontortid på skolen i oddetallsuker, annenhver mandag kl. 9.00 - 12.00.

Bente Gaden
Helsesykepleier
Tlf: 970 04 933

Brøttum legesenter
Tlf: 62 33 26 10

Distrikstannlegen på Brøttum
Tlf: 62 36 03 37

SAMARBEID HJEM - SKOLE

Gjennom året er det arrangementer som foresatte i de ulike klassene har et ansvar for å gjennomføre.

Årshjulet for arrangementer ser slik ut:

1. trinn Ansvar for å lage smørbrød til 17. mai-feiringen
2. trinn Ansvar for karneval
3. trinn Ansvar for årsavslutning
5. trinn Ansvar for juletrefest/ juleavslutning
6. trinn Ansvar for kjøkkentjeneste 17. mai
7. trinn Ansvar for nyttårsball