Kort beskrivelse av Fagernes skole

Fagernes skole ligger i landlige omgivelser i Næroset langs vegen fra Moelv mot Sjusjøen. Skolen har for tiden 44 elever.  Skolen administreres sammen med Åsen skole og har felles skoleleder.

Vi har store lekeområder i tilknytning til skolen. Skoleområdet inneholder blant annet fotballbane, kurvballbane, lekeapparater, sandkasse i tillegg til skogsområder. Rundt skolen er det fantastiske naturområder. Vi benytter skolens nærområde i ordinær undervisning, og i forbindelse med skolens satsing på uteskole.

Skolens visjon er «trygghet i læring og lek». Med dette mener vi ikke bare fysisk trygghet, men elever som er trygge på seg selv, og hva de står for. Læringen og leken skal sørge for at elevene får den kunnskapen de trenger til fremtidig skolegang og arbeidsliv.  Alle tiltak ved skolen har som overordnet mål å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte – faglig og sosialt. Gjennom et godt samarbeid mellom skole og hjem skal vi gi hver enkelt elev et godt læringsmiljø.

Fraværsrutiner


Formålet med rutiner for fraværshåndtering er å forebygge skolefravær og sikre at alle elever i grunnskolen som har fravær blir fulgt opp

Fravær deles inn i to undergrupper:

Dokumentert:
•fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
•fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
•fravær der eleven har legeerklæring

Udokumenter:
•fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
•fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt permisjon for

I Ringsaker kommune skal det settes i verk tiltak når eleven har:
•Forsentkomming 3 ganger i løpet av en måned
•Udokumentert fravær fra en enkelttime
•Møter opp på skolen, men forlater den igjen
•Fravær mer enn 3 enkeltdager i løpet av en måned
•Sammenhengende fravær i mer enn 5 dager
•Fravær mer enn 10 dager i løpet av et halvår
•Skolen skal ha beskjed om fravær første skoledag
•Foreldrene må fremlegge legeerklæring for langvarig fravær som følge av helsegrunner. Med langvarig menes her mer enn 5 dager
•Kontaktlærer kontakter hjemmet samme dag hvis ikke foreldrene har gitt beskjed om elevens fravær

Kommunikasjon hjem-skole, Transponder

Skolen bruker Transponder i kommunikasjon skole-hjem. Appen kan lastes ned for Apple og Android eller fra nett, Transponder.no.

Elevundersøkelsen

First Lego League

Fagernes og Åsen skole har  meldt på fire lag i First LEGO League og 4 lag i First LEGO League Jr.

FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr. er programmer som har til hensikt å fremme interessen for realfag og teknologi hos barn i alderen 6-16 år.

FIRST® LEGO® League Jr. er fra 6-9 år og FIRST® LEGO® League er for 10-16 år.

Gjennom 4 spennende uker får barna på Åsen og Fagernes skole oppleve en praktisk tilnærming til realfag og teknologi.

Elevene skal:

 • utforske utfordringer fra det virkelige liv og finne innovative løsninger som ingen voksne vet svaret på.
 • designe og programmere en LEGO®-robot til å løse utfordringer
 • markedsføre laget og løsningen sin
 • vise frem arbeidet de har lagt ned på en turnering der de også møter andre lag som har arbeidet med samme tema

Finale foregår på NTNU Gjøvik lørdag 7. november 2020.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Eli Væringstad har ansvar for skolehelsetjenesten ved Fagernes skole.

Helsesykepleier er å treffe ved:

Moelv helsestasjon
Storgata 106
2390 Moelv

Kontaktinformasjon:
Direkte: 941 49 986
Moelv: 62 34 78 10

KONTORTID PÅ SKOLEN: Hver tirsdag kl. 11.30-14.00 .

Skolehelsetjenesten Fagernes flyer.pdf

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonsvirksomheten. I tillegg til vaksinasjonsarbeidet er målet å komme i kontakt med barn og familier som har behov for ekstra hjelp og støtte så tidlig som mulig.  Skolehelsetjenesten kan ved behov samarbeide med andre instanser; selvsagt i samråd med elev og foresatte.  Alle rutinemessige kontroller og vaksinasjoner foregår på helsestasjonen i Moelv ved helsesykepleier.

Som det framgår av planen under, er det få rutinemessige undersøkelser.  For å følge opp den enkelte elevs behov for helsetjenester er vi derfor avhengige av å samarbeide og få informasjon fra den enkelte elev, foresatte og skole.

 

Alle trinn

 • Kontakt med enkelte elever og -/ eller foreldre basert på at elever, foreldre eller lærere tar direkte kontakt eller ut fra tidligere journalopplysninger.

7 år:

 • Samtale hos helsesøster på helsestasjonen
 • ​Besvarelse av helseopplysnings - skjema fra hjemmet.
 • TETRAVAC (stivkrampe / difteri / kikhoste / polio – vaksine)
 • Vekt / lengdw
 • ​Syn / hørsel tas ved behov     

9 år:

 • Helsesamtale med høyde / vekt måling 
 • Besvarelse av helseopplysnings - skjema fra hjemmet.

6. trinn:

 • MMR – (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder)
 • Høydemål

7. trinn:

 • HPV – vaksine (papilloma - virus og livmorhals kreft). Et forholdvis nytt tilbud som er frivillig til jenter i  7. trinn.  

 

Skolehelsetjenesten vil også ut fra behov kunne bistå skolens personale når de har ønsker om det. Til orientering kan skolens personale IKKE drøfte elever med oss UTEN SAMTYKKE fra foresatte, men de kan drøfte en sak anonymt.  Det beste kan ofte være at vi møtes alle – både foresatte, lærer og skolehelsetjeneste. 

Skolen kontakter fastlegen dersom elever skader seg på skolen i skoletida. Ved skade som er skjedd i skoletida, skal ikke foreldrene ha noe utlegg. Ta vare på kvitteringer du får fra drosje, lege osv. og kom til skoleleder med dem.