Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har informasjon om de ulike Covid-19-vaksinene som er godkjent til bruk i Norge.

Statens legemiddelverk - koronavaksiner

Godkjente vaksiner og produktark

Pfizer/BioNTech-vaksinen var den første som ble benyttet i Ringsaker. Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

Les mer om denne vaksinen på FHIs nettside

Også Moderna-vaksinen har betinget godkjenning og vil bli tatt i bruk i Ringsaker. 

Les mer om Moderna-vaksinen på FHIs nettside.

Astra-Zeneca-vaksinen fikk betinget godkjenning 29. januar, men ble deretter satt på vent 11. mars etter mistanke om bivirkninger.

Les mer om Astra-Zeneca-vaksinen på FHIs nettside

Janssen-vaksinen har fått betinget godkjenning.

Les mer om Janssen-vaksinen på FHIs nettside

 

Om utvikling og godkjenning av vaksiner

Utvikling og godkjenning av koronavaksine