Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har informasjon om de ulike Covid-19-vaksinene som er godkjent til bruk i Norge.

Statens legemiddelverk - koronavaksiner

Godkjente vaksiner og produktark

Pfizer/BioNTech-vaksinen var den første som ble benyttet i Ringsaker. Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

Les mer om denne vaksinen på FHIs nettside

Også Moderna-vaksinen har betinget godkjenning og vil bli tatt i bruk i Ringsaker. 

Les mer om Moderna-vaksinen på FHIs nettside.

Astra-Zeneca-vaksinen fikk betinget godkjenning 29. januar, men ble deretter satt på vent 11. mars etter mistanke om bivirkninger.

Les mer om Astra-Zeneca-vaksinen på FHIs nettside

Janssen-vaksinen har fått betinget godkjenning.

Les mer om Janssen-vaksinen på FHIs nettside

 

Om utvikling og godkjenning av vaksiner

Utvikling og godkjenning av koronavaksine

Kombinering av vaksiner

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.  

Les mer om dette på Folkehelseinstituttets nettside