Antall smittede i Ringsaker (totalt) Sist oppdatert

Antall ved forrige
oppdatering

Dato for forrige oppdatering
418 17. april 418 16. april

 

Risikonivå for smitte: N2

Se kart med oversikt over antall påviste tilfeller av koronavirussykdom (covid-19) i Innlandet.