– Vi vet at vi har flere elever med stort læringspotensial, og vi trenger gode systemer for å identifisere dem og hvilke behov de har. Deretter må vi jobbe på tvers av fag, på tvers av trinn og på tvers av skoler for å gi dem et best mulig tilpasset opplegg, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Tverrfaglig
Ved Gaupen skole og Brumunddal ungdomsskole gjør de det de kan for å legge forholdene til rette for elever med stort læringspotensial. Dette skoleåret har fire gutter fra 8. trinn og ei jente fra 6. trinn vært samlet til egen matematikkundervisning med realfagslærer Anders Bakke annenhver uke.

– Dette er særs sterke elever som i løpet av året har arbeidet seg igjennom mattepensumet for til og med 9. trinn. Til neste år går vi videre med 10. trinns matematikk, slik at progresjonen fortsetter, forteller Bakke. 

– Elevene har jobbet kjempehardt, og virkelig stått på. De har et enormt potensial, og det er virkelig morsomt å jobbe med dem, sier han.

Mer motiverende
8. trinnselevene Sigurd Mathisen, Elias Falck-Ytter og Marius Iversen er alle enige om at matematikktilbudet de har med Anders Bakke er veldig bra. 

– Det er fint å jobbe med matematikk som er tilpasset vårt nivå. Det ville nok ha blitt relativt kjedelig hvis vi ikke hadde hatt det, mener Elias.

Det er flere elever ved ungdomsskolen som har fått tilpasset undervisningen for å imøtekomme behovet for større utfordringer. Anna Leona Øynes går egentlig på 9. trinn, men tar i år 10.trinnseksamen og går over på videregående til høsten. Hun hopper med andre ord over ett skoleår.

– Jeg synes det er viktig at man får lov til å gå raskere fram dersom man har behov for det. Skolen blir mer spennende når man får utfordringer, mener hun.

Avdekke tidlig
Rektor Gerd Elin Borgen og lærer Hilde Stensli Krokengen ved Gaupen skole mener det er viktig å avdekke elever med stort læringspotensial på et tidlig tidspunkt. 

– Det å få noe å bryne seg på gir elevene en større motivasjonsfaktor. Gjennom å tilrettelegge undervisningen slik vi har gjort innen matematikk i samarbeid med ungdomsskolen får elevene mulighet til å øke læringa si, og det er viktig. Vi har gått opp noen nye veier, og nå kan vi lære av den prosessen vi har vært igjennom, sier de.