Ringsaker kommune varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med «Øverkvern grustak AS» og «Nordbo Mjøsa AS» for finanisering av kabling av høyspent over Øverkvern B8 i Brumunddal.  

Det er tidligere inngått utbyggingsavtale mellom Øverkvern Grustak og Ringsaker kommune i 2009, for oppfølging av reguleringsplan Øverkvern vedtatt 4.2.2009 og kommunestyrets beslutning i vedtak 17.12.2008 om kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern. 

Reguleringsplanen for Øverkvern B8 ble senere endret 9.4.2014. Det skal nå inngås ny utbyggingsavtale for oppfølging av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Øverkvern B8.  

For innspill eller spørsmål, henvendelse til postmottak@ringsaker.kommune.no eller tlf: 97547968.