Igangsatt planarbeid

Farverivegen, Moelv (uttalelsesfrist 22.1.2021)

Tandeskogen fjelltak, utvidelse (uttalelsesfrist 8.1.2021)

Ikea handelspark nord, endring (uttalelsesfrist 15.12.2020)

2380 (Gammelgata 27-31, Brumunddal) (uttalelsesfrist 14.12.2020)

Brumunddal sentrum, endring for kontorbygg (uttalelsesfrist 19.6.2020)

Bruvollhagan IV, Ekreskogen (uttalelsesfrist 8.6.2020)

Bergvegen nord (uttalelsesfrist 25.2.2020)

Kvitsand Brøttum, endring (uttalelsesfrist 22.11.2019)

E6, Moelv-Roterud (medvirkningsportalen Moelv-Roterud)

Områdeplan for Jessnes (uttalelsesfrist 13.7.2019)

Lunkelia med adkomstveger (uttalelsesfrist 2.6.2019)

Ny dagligvareforretning i Mesnali (uttalelsesfrist 30.4.2019)

Danseråsen (uttalelsesfrist 8.10.2018)

Gutubakken nord (uttalelsesfrist 21.9.2018)

FV92 Byflatvegen, Gang og sykkelveg, Bjørgevegen-Byflaten (uttalelsesfrist 12.10.2018)

Næringsutbygging tomt for vegserviceanlegg, E6 Brumunddal (uttalelsesfrist 10.8.2018)

Øverkvern nord (uttalelsesfrist 31.5.2018)

Røsethagan (uttalelsesfrist 18.5.2018)

Kvartalet Øverbakkvegen - Nygata, Brumunddal (uttalelsesfrist 23.3.2018)

 

Offentlig ettersyn/høring av planforslag

Omregulering av Byhagan (høringsfrist 5.4.2021)

Massetak i Byhagan vest (høringsfrist 15.3.2021)

FV 213 Storgata i Moelv, Skogvegen-Pinnerudvegen (høringsfrist 21.2.2021)

FV 216 Kvernstubrua-Næroset (høringsfrist 15.2.2021)

Moelv sykehjem (høringsfrist 5.2.2021)

Ringsaker handelspark, BKB2 (høringsfrist 5.2.2021)

Børkelivegen gnr 31 bnr 13, Brumunddal (høringsfrist 8.12.2020)

Jernbaneovergang, Bergsvika (høringsfrist 23.8.2020)

Moelv nord, områdeplan (høringsfrist 19.6.2020)

Jessnes mølle (høringsfrist 3.6.2020)

Stavsberg militærområde (høringsfrist 24.8.2019)

Brugata 1 og 3, endring (høringsfrist 23.3.2019)

Verven 2 (høringsfrist 23.3.2019)

Nylig vedtatte planer

Harpviken, Brumunddal (vedtatt 10.2.2021)

Jessnes B8, endring (vedtatt 11.11.2020)

Bjørkhaugen, Mesnali (vedtatt 23.9.2020)

Brumunddal sentrum nord (vedtatt 17.6.2020)

Lund søndre, BR 13 og BR14 (vedtatt 20.5.2020)

Gruva, Moelv endring av plan (vedtatt 20.5.2020)

Lund søndre områdeplan, endring (vedtatt 29.4.2020)

FV.216 Næroset bru (vedtatt 22.4.2020)

Stenbekk, endring (vedtatt 26.2.2020)

Mjøsa ferie og fritidssenter (vedtatt 12.2.2020)

Skarpsno skole (vedtatt 12.2.2020)

Gang og sykkelveg langs Arnkvernvegen (vedtatt 20.11.2019)

Storåsen hyttefelt, endring gang- og sykkelveg (vedtatt 13.11.2019)