Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan for Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage er i tråd med  Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. 

Trafikksikkerhetsplanen inneholder sikkerhetstiltak på parkeringsplassen, trafikksikkerhet på tur, instrukser ved bruk av buss og drosje, trafikkopplæring hos de eldste barna og har fokus på at de voksne og de eldste barna er gode rollemodeller.

SU-representanter fra foreldreutvalget i Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage har vært med å utarbeidet  trafikksikkerhetspunkter for at områdene utenfor portene skal blir så trygge som mulig for barna, både når det gjelder parkeringsplassen, grinder og når barnehagen er på tur. 

Se Trafikksikkerhetsplanen her

Barnehage og smittevern

En informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehage. Brosjyren inneholder noen faktaopplysninger med tips, råd og anbefalinger rundt barn og sykdom.

Se Barnehager og smittevern

Vedtekter

Vedtektene gjelder for kommunale barnehager i Ringsaker kommune.

Se vedtektene her