Planområdet ligger fra eksisterende jernbaneundergang/kulvert ved Bergsvika og sørøstover langs stranda til Turistvegen 454 og 455. Området er LNF-område ( landbruk, natur og friluftsliv). Tiltaket berører strandsonen langs Mjøsa og  et område med registrerte truede arter.  Planforslaget skal utarbeides av Mulitconsult for Bane Nor. 

Lenke til innsyn i arkivsaken. Her kan du se dokumentene i saken. 

Planområdet kan sees i planinnsyn/plandialog

Oppstart er kunngjort i Ringsaker blad. Se kunngjøring her

Innspill til planarbeidet sendes innen 15. april 2020 til 
Multiconsult v/ Ingvill H. Eikelund,
Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim

Kontaktperson i Ringsaker kommune er Erlend Fikse