a) Avdeling musikk, semesteravgift
Elever: Kr 1 515
Instruktør kor/korps for 1 time pr uke: Kr 3 475
Dirigent kor/korps for 1 time pr uke: Kr 8 870
Musikklek/førskole: Kr 855
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – med elevplass: Kr 556
Medlemmer av barnekor/samspillgruppe/rockeverksted – uten elevplass: Kr 1 515
Gitargrupper: Kr 1 515

b) Avdeling barne- og ungdomsteater, semesteravgift for elever
Barneteater1: Kr 1 750
Barneteater 2: Kr 2 220
Ungdomsteater: Kr 3 025

c) Avdeling visuell kunst, semesteravgift for elever: Kr 1 515 

d) Avdeling dans, semesteravgift for elever
45 minutter 1 gang i uken: Kr 1 515
45 minutter 2 ganger i uken: Kr 2 215
60 minutter 1 gang i uken: Kr 1 750
60 minutter 2 ganger i uken: Kr 3 150
75 minutter 1 gang i uken: Kr 1 985
75 minutter 2 ganger i uken: Kr 3 530
90 minutter 1 gang i uken: Kr 2 215
90 minutter 2 ganger i uken: Kr 3 875

e) Moderasjonsordning kulturskolens elever
For familiens barn nr 2 osv. betales 75 % av full kontingentsats. Ordningen gjelder alle tilbud bortsett fra musikklek/førskole. Moderasjon gis på den høyeste satsen.


f) Semesteravgift for barnehage og grunnskolens instruksjonstimer
16 timer à 45 minutter: Kr 3 790
16 timer à 60 minutter: Kr 5 285

g) Timeavgift musikkterapi: Kr 630

h) Billetter til offentlige konserter og forestillinger (barn inntil 18 år gratis): Kr 80

i) Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig innen henholdsvis 1.6. og 1.12. hvert år.
Regler for betaling etter frist:
Mellom frist og semesterstart admin.gebyr: Kr 260
Fra semesterstart til 1. februar (vårsemester) og 15. september (høstsemester); 1⁄2 avgift
Etter 1. februar/15. september: 1/1 avgift

Utleie av instrumenter/materiellavgift
(Jf. art 1625, virksomhetsområde 56 og tjeneste 3830)
Semesteravgift materiell for visuell kunstelever: Kr 252
Leie av instrument pr semester for elever Kr 268
Leie av instrument pr semester for andre Kr 670