Telefonen er bemannet på hverdager fra 08.00 – 15.00.