Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Alle som har barn i skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som et styre for foreldrene. Arbeidsutvalget velger to representanter til samarbeidsutvalget (lederen + en til). Hvert år velges to klassekontakter i 1., 3., 5. og 7. klasse. Disse velges for to år. Arbeidsutvalget skal bestå av sju medlemmer nesten likt fordelt mellom begge kjønn. 

FAU-leder kan velges utenom klassekontaktene - arbeidsutvalget vil da bestå av åtte personer.

Medlemmer i FAU

Leder

Ulrich Maurer
umaurer@bluewin.ch

Nestleder Jan Harald Mjærum
Kasserer Jan Harald Mjærum
Sekretær Håvard Lunde
Utvalgsmedlemmer

Kai Åge Jansen
Kenneth Bjørkhaugen
Karianne Rustad
Lars Ivar Lunde
Trine Sissel Halla Messenlien

 

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal virke som et rådgivende, kontaktskapende og samordnede ledd for partene i skolesamfunnet og består av:
To representanter for foreldrerådet, to representanter blant lærerne, en representant for andre tilsatte, to representanter fra elevrådet, en representant som kommunen oppnevner og RE-leder. Dersom SU behandler saker med taushetsplikt, skal elevrepresentantene fratre.

Medlemmer i SU

Leder Ulrich Maurer
Nestleder Jan Harald Mjærum
Sekretær Fredrik S. Dahl
Ansatte-representanter

Trine Lise Castelein Bergengen
Guro Wardberg
Elisabeth Vangli

Politisk valg representant Inger Marie Ringsbu
Elevrepresentanter

Thea Dahl
Emre Bergseng Mikkelsen

 

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd i følge opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det en representanter fra hvert trinn som har møter jevnlig.

Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Medlemmer i elevrådet

Leder Thea Dahl
Nestleder Emre Bergseng Mikkelsen
Sekretær Teodor Turvoll Paulsen
Utvalgsmedlemmer

Kian Ueli Maurer
Alva Elisabeth Lunde

Kontaktlærer Trine Lise Castelein Bergengen