Foreldrenes arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Nye FAU-representanter og klassekontakter for skoleåret 2019 – 2020, Fau-repesentanten og vara har begge møterett på FAU sine møter

Klasse Fau-representant Klassekontakt og FAU vara) Klassekontakt Kasserer
8a Anders Hjelle
Mobil: 91118251
anders.h@asbjorn-nordsveen.no
Hanne Skullerud
Mobil: 90077656
hanne@skullerud.net
Anita Buvik
Mobil: 45200478
anitachristian@hotmail.com
Silje Jystad
Mobil: 95057142
sohagen@hotmail.com
8b May-Veronica Karlsson
Mobil: 99437401
mayveronica.karlsson@gmail.com
Marita Bergsodden
Mobil: 47378982
paalbergsodden@gmail.com
Kathine Sørlundsengen Kristiansen
Mobil: 90950637
kathrine@mrb.as
Tor Morten Sandsengen
Mobil: 95725982
tormortensandsengen@msn.com
8c Torbjørn Granseth
Mobil: 46922007
granseth@live.no
Marita Karlsson-Holthe
Mobil: 46951722
marita.karlsson79@gmail.com
Kristin M. Johnsen
Mobil: 90514976
kristinjohnsen75@gmail.com
Trude Ness
Mobil: 95909329
nesstrude@yahoo.no

9a

 

Anne Ødemoringen
Mobil: 95868833
anneodemoringen@hotmail.com
Inger Lise Nerhagen
Mobil 91378403
linln@gjovikskolene.no
Jon Mjørud Hansen
Mobil: 95984540
jon.mjorud-hansen@gk.no

Lene Skaugen

 

9b

 

Susanne Haga
Mobil 986 74 167
hagasusanne@hotmail.com
Simone Custers
Mobil: 95 75 80 6278062
simonecusters@hotmail.com
Guro Kristina Eikrem
Mobil: 990 38 559
guroeikrem@hotmail.com
Bodil Ellefsæter (tidligere C)
10a Mari Louise Gjestvang
Mobil: 90553627
olgjestv@bbnett.no
    Usikker
10b Anita Melnæs (kun 1 stk)
Mobil: 93 43 32 06
anita.melnaes@gmail.com
Grete Røen
Mobil: 90082476
Mail: gretroee@online.no
Kun en klassekontakt  i 10b Christian Andersson
10c

 
Marianne Skogstad Torp
Mobil: 918 03 914
Mail:
lmartorp@skole.ringsaker.kommune.no
Annick De Geest
Mobil: 959 81 324
Mail: annickdegeest@yahoo.no
Anita Teige
Mobil: 41160446
Mail: anitateige@gmail.com
Stig Håkon Kristiansen
Mobil: 95032025
Mail: stihakr@online.no
Pia Jevanord

 

Elevrådet

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd. Dette er for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen.

Elevrådet 19-20 

Klasse Tillitsvalg Vara
8A Maja Østby Jystad Skjalg Konggsund
8B Rikke Rønnestad Anton Marken
8C Julia Alida Skinnerlien Melina Sofie Hanssen
9A Ola Nerhagen Simen Hulleberg
9B Sondre Grønvold Thelma Holte
10A Fredrik Jansen Markus Nordromshaugen
10B Xamse Sulub Shaqlane Malin Olstad Berget
10C Christian Rosenborg Sigurd Bakke

Styret i elevrådet

Oppgave Tillitsvalgt
Leder Christian Rosenborg
Nestleder Sondre Grønvold
Styremedlem Anton Marken
Branntilsynsansvarlig  

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU 19-20

Kristin Sørlien Rektor
Helge Vestheim Politisk representant
Morten Andersen Politisk representant (vara)
Lars Ødegårdstuen Ansatt
Berit Enemo Ansatt
Truls Storsveen Ansatt
Christian Rosenborg Ansatt
Sondre Grønvold Ansatt

Skolemiljøutvalget

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

SMU 19-20 (Blir oppdatert)

Kristin Sørlien Rektor
Helge Vestheim Politisk representant
Morten Andersen Politisk representant (vara)
Lars Ødegårdsstuen Ansatt
Berit Enemo Ansatt
Truls Storsveen Ansatt
Christian Rosenborg Elevråd
Sondre Grønvold Elevråd
Anton Marken Elevråd