Foresatte til barn som skal begynne i privat skole, bes om å ta kontakt med den skolen som registrerer eleven.