Foresatte til barn født 2014 som eventuelt ikke har mottatt melding, bes om å kontakte nærmeste barneskole snarest.

Foresatte til barn som skal begynne i privat skole, bes om å ta kontakt med den skolen som registrerer eleven.

Framgangsmøte ved ønske om skolebytte

Hvis foresatte ønsker å søke skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, forutsetter det at det er kapasitet til å ta inn flere elever ved den skolen man søker plass ved. Rett til skoleskyss gjelder til nærskolen.
 
Søknad om skolebytte med navn og fødselsdato for eleven, navn og adresse for foresatte og en kort begrunnelse for søknaden, sendes til den skolen man har fått tildelingsbrev fra, og stiles til rådmann Jørn Strand, Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal. 

Foresatte mottar svar på søknaden når den er behandlet.