De viktigste budskapene på pressekonferansen 7. august er listet her.

Nasjonal skjenkestopp ved midnatt
Fra lørdag 8. august har restauranter og utesteder forbud mot å servere alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder i hele landet.

Maks 200 på arrangement
Grensen på maks 200 personer på arrangementer videreføres.

Unngå unødige reiser til utlandet
Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet – også til grønne land.

Skole, barnehage og SFO
Når barnehage, skole og SFO starter igjen etter ferien, har de samme tiltak for smittevern som før sommeren.

Hjemmekontor og kollektivtransport
Det anbefales at du sykler til jobb og skole i stedet for å ta kollektiv transport, dersom du har mulighet til det. Videre anbefales det at arbeidsgivere legger til rette for bruk av hjemmekontor 2-3 dager per uke for alle som har mulighet til det. Det anbefales forskjøvet arbeidstid for alle ansatte som ikke må være på jobb til normaltid, og som ikke har barn i skolepliktig alder eller barnehage. Møter kan holdes elektronisk. Hjemmekontordager bør spres jevnt utover de forskjellige dagene i uken.

Sosial avstand og håndhygiene
Det viktigste vi kan gjøre for å redusere spredningen er koronavirus, er fortsatt å holde minst én meters avstand, vaske hendene ofte og være hjemme hvis man er syk. Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse), må du teste deg for koronavirus.

Les mer på regjeringens nettside