Torsdag og første del av fredag ventes mye nedbør på Østlandet. I løpet av 24 timer kan det komme 40-60 mm, enkelte steder mer. Det vil også være lokalt kraftige byger på 10-15 mm/t. Plasseringen av den kraftigste nedbøren er fortsatt noe usikker. Nedbøren kommer først inn i vest og beveger seg østover.

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Konsekvenser: 

  • Fare for overvann i tettbygde områder. 
  • Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. 
  • Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. 
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. 
  • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. 

 

Se varselet for jord- og flomskredfare for deler av Østlandet

Se varselet for regn på deler av Østlandet