UDI: Informasjon om krisen i Ukraina
Her finner du informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina.

UDI: Beskyttelse og opphold i Norge for ukrainere og russere
Informasjon til ukrainske borgere som er i Norge om å søke beskyttelse (asyl) eller opphold.

Politiet: Krigen i Ukraina
Informasjon til ukrainere som kommer til Norge

Helsedirektoratet: Ukraina-krisen
Informasjon om Ukraina-krisen til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører.

UDI: Myndigheter, frivillige og andre samfunnsaktører
Informasjon om flyktningsituasjonen for myndigheter, frivillige og samfunnsaktører.

Situasjonen i Ukraina | Statsforvalteren i Innlandet

Aktuelle saker om krisen i Ukraina - regjeringen.no