– Dette er helt fantastiske tall! Vi har en klar målsetting om befolkningsvekst, og det at så mange velger å bosette seg i Ringsaker forteller oss at det vi gjør virker, sier rådmann Jørn Strand.

Over landsgjennomsnittet

Også i andre kvartal vokser befolkningen i Ringsaker raskere enn landsgjennomsnittet. I løpet av første halvår 2018 har folketallet i Ringsaker økt med totalt 210 personer. Dette betyr en prosentvekst på 0,61%, mens landet i samme periode har hatt en vekst på 0,32%, noe som gir positiv effekt på overføringene fra staten. 

– Vekst i innbyggertallet er helt avgjørende for en kommune. Dette gir muligheter for videre utvikling av velferdstjenestene. Samtidig er vekst viktig for utviklingen i et lokalsamfunn. Det gir framtidstru og investeringslyst som igjen gir grunnlag for arbeidsplasser, handel og næring, sier rådmannen.

Langsiktig satsing  

I Ringsaker har det vært gjort en rekke grep de siste årene for å stimulere vekst, og rådmannen mener det er avgjørende å stå ved strategien og utnytte de muligheter som til enhver tid er der.     
 
– Ringsaker har over tid posisjonert seg for vekst. Vi jobber nå knallhardt for å utnytte de muligheter E6-utbyggingen gjennom kommunen gir. Det er svært viktig å satse på byutvikling, næringsutvikling og infrastruktur for å legge til rette for videre vekst. Samtidig satser vi massivt for at Ringsaker skal være en god kommune å vokse opp og leve i. Vi ser at stadig flere opplever Ringsaker som en attraktiv kommune å bo i, jobbe i, drive næring i og besøke, og vi må med glød og kraft arbeide for at denne utviklingen fortsetter, avslutter rådmannen.  

 

2. kvartal 2018

Hamar

Ringsaker

Stange

Elverum

Lillehammer

Gjøvik

Landet

Folketallet inng. kvartal 30915 34207 20688 21143 28010 30628 5302778
Fødte 66 79 55 53 57 62 14692
Døde 70 76 64 56 47 70 9729
Fødselsoverskudd -4 3 -9 -3 10 -8 4963
Innvandring 45 46 19 34 44 37 10747
Utvandring 20 9 16 12 25 32 6145
Innflytting, innenlandsk 442 376 288 178 329 312 0
Fraflytting, innenlandsk 411 262 221 244 450 410 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 56 151 70 -44 -102 -93 4602
Folketilvekst 52 154 61 -47 -92 -101 9565
Folketallet utg kvartalet 30967 34361 20749 21096 27918 30527 5312343
Prosentvis vekst 0,17 % 0,45 % 0,29 % -0,22 % -0,33 % -0,33 % 0,18 %