OPPSTARTSDATO OG TIDSPUNKT:
Onsdag 16. oktober kl. 17.30-19.00.
Totalt 6 samlinger: 23/10, 30/10, 4/11, 6/11 og 13/11.

STED: 4.etasje i Ankerskogen, Hamar i Frisklivssentralen Hamars lokaler. 

KURSETS INNHOLD:
Du jobber med motivasjonen for å slutte.
Du deler erfaringer med andre.
Du gjør praktiske og mentale forberedelser.
Du utarbeider effektive tiltak for å takle snus-/røyksug.
Du slutter å snuse/røyke.
Du får støtte og oppmuntring fra andre i samme situasjon.
Du utvikler strategier for å holde deg snus-/røykfri.

PRIS: 500,-. Refunderes dersom du er røykfri etter ett år. Faktura ettersendes.

Kursleder er Dagrun Stengel Lunde, Frisklivssentralen Hamar.

Begrenset antall plasser. 

Meld deg på her: