Aud Jovall har skrevet boka “Sakset fra turloggen”- ei bok om fjell og fjellsport. Jovall forteller om snø, slit i tynn luft, om dårlig vær og om å måtte snu før målet er nådd. Hun snakker også om  hverdagslivet i leirene, hva fjellet krever, om problemer som kan løses i samhandling mellom mennesker og natur. Boka er til inspirasjon og oppmuntring til alle som har lyst til å oppleve fjellene og bestige de høyeste toppene. 

Aud Jovall er fra Furnes. Hennes tidlige yrkeskarriere hadde hun utenlands som bankansatt og bistandsarbeider. Senere har hun jobbet i Det norske skogfrøverk på Hamar og i Urtehagen på Domkirkeodden. Gleden over å være ute i naturen har fulgt henne hele livet. Hun har vært i mange land, på de største fjellkjedene med de høgeste toppene.  

Boksalg. 
Arrangeres i samarbeid med Ringsaker krets av Hamar og Hedemarken turistforening.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Onsdag 16. februar klokka 20:00