Rådmann Jørn Strand og reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal underskrev mandag 4. februar en formell samarbeidsavtale mellom Ringsaker kommune og Visit Innlandet. Partene har allerede samarbeidet tett en stund, men formaliserte nå samarbeidet, slik at Ringsaker går inn i selskapet på lik linje med kommunene i Gjøvikregionen, på Hadeland og i Ringerike. 

– Vi er glade for å få med oss Ringsaker inn i Visit Innlandet, både bedriftene og kommunen. Dette styrker reiselivsarbeidet i Innlandet, og vi vil raskt få til gevinster av et slikt samarbeid, sa reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal.

God respons fra Ringsakers reiseliv

Siden intensjonsavtalen ble inngått i oktober 2018 har det vært tett dialog mellom Visit Innlandet og Ringsakers reiselivsbedrifter. Det har vært engasjement og entusiasme rundt styringen av et nytt stort reiselivsselskap for Innlandet. Dette har resultert i at svært mange Ringsakerbedrifter allerede har tegnet medlemskap i Visit Innlandet. 

– Vi har signert avtaler med hele 20 reiselivsbedrifter i Ringsaker allerede, og vi har flere vi er i dialog med. Det har vært en fantastisk respons, og det er dukket opp mange spennende samarbeids- og samspillsmuligheter gjennom dialogen, fortalte en entusiastisk reiselivssjef.

Spennende muligheter framover

Ringsaker har sine unike fortrinn knyttet til Sjusjøen, Prøysen, mat og Mjøsa, og det er de senere årene utviklet en lang rekke ulike reiselivstilbud i kommunen. I det nye Visit Innlandet knyttes Ringsakers reiselivsbedrifter sammen med et stort antall aktører fordelt over blant annet tre innsjøer og to hyttedestinasjoner. 

– Vi blir en del av et solid og veldrevet destinasjonsselskap med engasjerte ansatte og en svært spennende portefølje med reiselivsbedrifter. Nå skal vi finne de gode grepene sammen som kan løfte reiselivet i hele Innlandet. Jeg har store forventninger til dette samarbeidet, sa rådmannen.  

Arne-Jørgen Skurdal er fornøyd med at flere bedrifter allerede har funnet sammen, og han lover å legge til rette for mer framover. 

– Vi kommer til å samle reiselivsbedriftene til et felles møte innen kort tid. Vi ser allerede resultater i form av samarbeid mellom enkeltbedrifter. Det er et enormt potensial i samarbeid mellom bedriftene og i felles markedsføring og salg. Vi skal gripe mulighetene og løfte reiselivet i Innlandet, avsluttet reiselivssjefen.