De siste årene har Moelv sentrum gått gjennom store forandringer. Men dette er bare begynnelsen. De neste årene vil utviklingen av Moelv som by og bosted bare øke på.

– Det skjer mye i Moelv nå. Sentrum har fått en kraftig oppgradering. Kulturhuset er rehabilitert. Det blir ny skole og nytt svømmebasseng. Moelvhallen rehabiliteres. Uteområdet rundt oppgraderes. Garveriparken får et løft. Handelen er pulsen i sentrum. Det er viktig for oss at butikkene lykkes. Vi har samarbeidet godt med Moelv handelsstand lenge. Nå går vi inn for å løfte ytterligere for å legge til rette for økt handel i Moelv, sier rådmann Jørn Strand.

To-årig prosjekt
Utviklingsprosjektet «Moelv – et levende sentrum» har som målsetting å få flere handlende gjennom synliggjøring av aktiviteter og tiltak i sentrum. 

– Prosjektet er todelt. Vi skal bygge markedskompetansen internt i bedriftene og bli flinkere til å synliggjøre Moelv sentrum og butikkene, sier handelsstandsleder Trude Bergundhaugen og Erik Slaatsveen fra Moelv Idé- og næringsforum. 

Viktig for å lykkes
Ringsaker kommune og Moelv handelsstand har de siste årene samarbeidet godt i prosjektet «Liv i sentrum». 

– Det er nå viktig for oss å bistå Moelv med å kunne ta dette ut i konkrete tiltak. Det har blant annet blitt utviklet en ny profil- og markedsplattform. Denne må implementeres og aktivt brukes i markedsføringen. Varehandelen står ovenfor et stort skifte og det er helt avgjørende å synliggjøre seg for å lykkes, sier næringssjef Tor Rullestad.