- Hensikten er å bedre undersøkelsen og behandlingen av pasienter i sykehjem, samt utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten med fokus på oppfølging av pasienter i sykehjem, sier leder ved demensenheten Ane Wenche Moen.
 
Startet denne uka
Det er Sykehuset Innlandet som står bak prosjektet som har fått støtte fra Helse Sør-Øst og samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet. 
Ringsaker er en av fem kommuner som deltar fra Hedmark. Denne uka hadde deltagerne dvd-konferanse med Knut Engedal – fag og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. 
 
Bedre tilbud
Ved å øke kompetansenivået hos personalet håper kommunen å kunne gi enda bedre faglig tilrettelagte tilbud til personer med demens i sykehjem. 
- Vi ønsker å følge med på utviklingen og nyvinninger på området demens og kognitiv svikt. I tillegg er samhandling med spesialisthelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformen som nå er innført, påpeker Moen.